Thứ hai, Tháng 5 29, 2023
   
Text Size

VSG - CBTT - Báo cáo thường niên 2022 -19.04.2023

 

VSG - CBTT - Báo cáo  thường niên 2022 -19.04.2023 (Tải về)

 

VSG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 đã kiểm toán


CBTT:

1.  VSG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 đã kiểm toán (Tải về)

2. VSG  - Văn bản giải trình về ý kiến của Đơn vị Kiểm toán về BCTC 2022 sau kiểm toán (Tải về)


 

CBTT_Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2021

CBTT_Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021 (tải về)

   

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 (đã kiểm toán) (Tải về)

 

Báo cáo thường niên năm 2015 (Tải về)

   

Trang 1 của 4

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 12 người đang xem