Thứ bảy, Tháng 8 08, 2020
   
Text Size

Thông báo của TTLKCK v/v Chốt danh sách Cổ đông

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc Chốt danh sách Cổ đông cuối cùng ngày 18/03/2019 để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2019

Xin download tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Thị trường chứng khoán


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Hiện có 6 người đang xem