Thứ bảy, Tháng 10 24, 2020
   
Text Size

CBTT VV NHẬN ĐƯỢC GIẤY CNDKDN THAY ĐỔI LẦN THỨ 18

CBTT VV NHẬN ĐƯỢC GIẤY CNDKDN THAY ĐỔI LẦN THỨ 18

 

CBTT VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ

CBTT việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội động quản trị; thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty.

 

CBTT về việc miễn nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc Công ty với bà Nguyễn Minh Châu

   

Công bố thông tin DS CĐ lớn theo định kỳ 6 tháng

Công bố thông tin Danh sách cổ đông  nhà nước và cổ đông lớn theo định kỳ 6 tháng

 

CBTT vv miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

CBTT V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (Download tại đây)

   

Trang 1 của 17

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Thị trường chứng khoán


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Hiện có 7 người đang xem