Thứ ba, Tháng 6 28, 2022
   
Text Size

Thông báo ĐHĐCĐ 2012

THÔNG BÁO
(V/v  Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

Kính gửi:  Quí Cổ đông

 

Công ty CP Container Phía Nam trân trọng thông báo đến Quí cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên  như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:   13/3/2012
Ngày chốt danh sách cổ đông:             15/3/2012
Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:                 Từ 8 giờ  ngày 11/4/2012
Địa điểm:  Hội trường – Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.                        
Số 2, đường Vĩnh Khánh, phường 9, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.     
Nội dung:
-    Thông qua các báo cáo thường niên của HĐQT, BKS.
-    Báo cáo tài chính kiểm toán.
-    Báo cáo thù lao HĐQT, BKS Cty.
-    Bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017.
-    Lựa chọn công ty kiểm toán . . .
Thể lệ tham dự ĐHĐCĐ:
- Tất cả các cổ đông có trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Quí cổ đông nào không tham dự được có thể  ủy quyền cho người khác tham dự  (giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu ủy quyền gởi kèm theo thư mời) và có thể gửi về Công ty  có thể bằng Fax, E-mail, điện thoại . . .  
-  Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quí cổ đông lưu ý: Đăng ký tham dự Đại hội gửi về Công ty có thể bằng Fax, E-mail, điện thoại . . ., các đề xuất cho chương trình Đại hội, các đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS. . . phải gửi bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày  06/4/2012.
- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS căn cứ theo Điều lệ của Công ty được đăng tải trên Website của Công ty.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quí cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền).
- Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty.
Địa chỉ Công ty:   Số 11 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Liên hệ: Anh Quách Hữu Danh, ĐT: (08) 38295616, máy nhánh 131, Fax: (08) 38231064, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chủ tịch HĐQT (đã ký).

 

Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Container Phía Nam (tải về)

   

Trang 26 của 26

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 19 người đang xem