Thứ hai, Tháng 5 29, 2023
   
Text Size

CBTT_Thay đổi người được ủy quyền CBTT_19.11.2021

CBTT Thay đổi người được ủy quyền CBTT của Công ty (tải về)

 

CBTT_Nhận đơn từ nhiệm TV.HĐQT và TV.BKS

CBTT - Nhận đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hải Lý - TV.HĐQT và Ông Vũ Tiến Định - TV.BKS (Tải về)

 

CBTT_Miễn nhiệm P.TGĐ và Bổ nhiệm GĐ CNHP cho TGĐ

Công bố thông tin v/v Miễn nhiệm P.TGĐ - Ông Vũ Thế Quang và Bổ nhiệm GĐ Chi nhánh Hải Phòng cho Ông Vũ Tuấn Dũng - TGĐ VSG (tải về)

   

Cung cấp thông tin người có liên quan của Bà Phạm Thị Thu Hằng – Phụ trách Phòng TCKT VSG

Cung cấp thông tin người có liên quan của Bà Phạm Thị Thu Hằng – Phụ trách Phòng TCKT VSG (tải về)

 

CBTT về việc thay đổi GCN ĐKKD

Công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tải về)

   

Trang 6 của 27

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 16 người đang xem