Chủ nhật, Tháng 1 24, 2021
   
Text Size

Công bố thông tin về quyết định xử phạt hành chính của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đối với Công ty Cổ phần Container Phía Nam

Công bố thông tin về quyết định xử phạt hành chính của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đối với Công ty Cổ phần Container Phía Nam

Chi tiết xin download tại đây

 

Thông báo của TTLKCK v/v Chốt danh sách Cổ đông

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc Chốt danh sách Cổ đông cuối cùng ngày 18/03/2019 để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2019

Xin download tại đây

 

Công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

Xin download tại đây

   

Báo cáo tài chính quý 3 - 2018 (Tải về)

 

Thông báo v/v thay đổi nhân sự

Quyết định 19/2018/QĐ.HĐQT ngày 28/11/2018 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng  (Download tại đây)

   

Trang 7 của 18

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Thị trường chứng khoán


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Hiện có 7 người đang xem