Thứ sáu, Tháng 4 16, 2021
   
Text Size

CBTT về thời gian, địa điểm và tài liệu ĐHĐCĐ 2019

CBTT về thời gian, địa điểm và tài liệu ĐHĐCĐ 2019 (Download tại đây)

 

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi:      Quý cổ đông Công ty Cổ phần Container Phía Nam

       Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công Ty”) (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301872364 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/11/1999, địa chỉ trụ sở chính tại: Số 6 – 8 Đoàn Văn Bơ, phường 09, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công Ty với nội dung như sau:
      1.    Thời gian:  08h30, ngày 08/04/2019.
      2.    Địa điểm: Hội trường tầng 8, TNR Tower số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
      3.    Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công Ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông lập ngày 18/03/2019.
      4.    Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ   
            4.1.    Cổ đông là cá nhân:
                  -    Trường hợp cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ, cổ đông cần mang theo: CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
                  -    Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang ttheo:
                        •    CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
                        •    Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công Ty.
            4.2.    Đối với cổ đông là tổ chức:
                  -    Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ, người đại diện theo pháp luật cần mang theo:
                        •    Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ).
                        •    CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
                  -    Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
                        •    Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ).
                        •    CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.
                        •    Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công Ty.
      5.    Các tài liệu ĐHĐCĐ
      Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm Chương trình họp ĐHĐCĐ, Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các tài liệu khác được đăng tải tại địa chỉ website của Công Ty theo đường dẫn: http://viconshipsg.com.vn
   

      6.    Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ và Thông tin liên hệ:
     

      Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ bằng cách liên hệ theo thông tin dưới đây:
            Ông Nguyễn Sĩ Sênh
            Địa chỉ: Số 6 – 8 Đoàn Văn Bơ, Phường 09, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
            Điện thoại: 0903836093
            Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

      Mọi chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian tham dự họp ĐHĐCĐ sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.
     

      Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.
     

      Trân trọng./.

 

TM. CÔNG TY
CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
Tạ Ngọc Đa

 

Công bố thông tin về quyết định xử phạt hành chính của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đối với Công ty Cổ phần Container Phía Nam

Công bố thông tin về quyết định xử phạt hành chính của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đối với Công ty Cổ phần Container Phía Nam

Chi tiết xin download tại đây

   

Thông báo của TTLKCK v/v Chốt danh sách Cổ đông

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc Chốt danh sách Cổ đông cuối cùng ngày 18/03/2019 để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2019

Xin download tại đây

 

Công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

Xin download tại đây

   

Trang 8 của 19

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 20 người đang xem