Thứ sáu, Tháng 4 16, 2021
   
Text Size

Báo cáo tài chính quý 3 - 2018 (Tải về)

 

Thông báo v/v thay đổi nhân sự

Quyết định 19/2018/QĐ.HĐQT ngày 28/11/2018 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng  (Download tại đây)

 

Thông báo v/v bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Quyết định 17/2018/QĐ.HĐQT ngày 15/11/2018 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc  (Download tại đây)

   

Báo cáo tài chính quý 2 - 2018 (Tải về)

 

Công bố thông tin: V/v  thay đối ĐKKD lần thứ 16 (Download)

   

Trang 9 của 19

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 19 người đang xem