Thứ ba, Tháng 5 11, 2021
   
Text Size

Thông báo v/v bổ nhiệm P. Tổng Giám Đốc

Xem ở đây

 

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông 2015 (Tải về)

- Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông 2015 (Tải về)

 

Báo cáo tài chính quý 1 - 2015

Báo cáo tài chính quý 1 - 2015 (Tải về)

   

Báo cáo thường niên 2014

Báo cáo thường niên 2014 (Tải về)

 

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ 2015 (Lần 3)

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

THÔNG BÁO

V/v  Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

(TỔ CHỨC LẦN 2)

 

      Công ty CP Container Phía Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên  2015 như sau:
- Tên công ty: Công ty cổ phần container phía Nam
- Mã chứng khoán: VSG
- Loại chứng khoán: phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian tổ chức:   8 giờ 30 phút  ngày 22/5/2015
- Địa điểm: Hội trường – Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.                          
                  Số 2, đường Vĩnh Khánh, phường 9, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.      
- Ngày chốt danh sách  cuối cùng:   16/3/2015
- Nội dung:
                  Thông qua báo cáo tài chính 2014 và Báo cáo của HĐQT, BKS.
                  Thông qua các tờ trình của HĐQT.
                  Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


      Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt có quyền tham dự Đại hội.
      Quí cổ đông nào không tham dự được có thể  ủy quyền cho người khác tham dự  (Mẫu giấy ủy quyền tham dự  Đại hội được gửi kèm theo thư mời). 
      Đăng ký tham dự Đại hội được gửi về Công ty bằng Fax, E-mail, hoặc đăng ký qua điện thoại . . . trước ngày tổ chức Đại hội  03 ngày làm việc.
      Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quí cổ đông lưu ý: Các ý kiến đề xuất cho Đại hội,. . . phải gửi bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ít nhất là 03 ngày làm việc. 
     Các tài liệu  và các vấn đề  liên quan đến ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty: (download tại đây)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Địa chỉ Công ty:   Số 11 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Người liên hệ: Anh Quách Hữu Danh: ĐT:  (08) 38295616, máy nhánh 131,
Fax: (08) 38231064.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÁP TRỌNG TUẤN

   

Trang 16 của 21

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 2 người đang xem