Thứ bảy, Tháng 1 23, 2021
   
Text Size

Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2019(Tải về)

 

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Bấm vào để tải Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc (Tải về)

   

CBTT - Báo cáo tài chính 2019 - Đã kiểm toán

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã kiểm toán (Tải về)

 

Công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Công bố thông tin:

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

Xin download tại đây


2. Thông báo về ngày đang ký cuối cùng để tồ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Xin download tại đây

   

Trang 4 của 20

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Thị trường chứng khoán


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Hiện có 7 người đang xem