Thứ tư, Tháng 8 05, 2020
   
Text Size

Công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban điều hành

1. Quyết định 04/2018/QĐ.HĐQT ngày 13/4/2018 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc (download)

2. Quyết định 06/2018/QĐ.HĐQT ngày 20/4/2018 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc (download)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

THÔNG BÁO

V/v  Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Tổ chức lần 2)

 

      Công ty CP Container Phía Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên  2018 như sau:
- Tên công ty: Công ty cổ phần container phía Nam
- Mã chứng khoán: VSG
- Loại chứng khoán: phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian tổ chức:   08 giờ 30 phút  ngày 18/5/2018
- Địa điểm: Hội trường – Cảng Sài Gòn.                           
                  Số 3, Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.       
- Ngày chốt danh sách  cuối cùng:   23/3/2018 
- Nội dung:
                  Thông qua báo cáo tài chính 2017 và Báo cáo của HĐQT, BKS.
                  Thông qua các tờ trình của HĐQT.
                  Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

      Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt đều có quyền tham dự Đại hội.
      Quí cổ đông nào không tham dự được có thể  ủy quyền cho người khác tham dự  (Mẫu giấy ủy quyền tham dự  Đại hội được gửi kèm theo thư mời).  
      Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quí cổ đông lưu ý: Các ý kiến đề xuất cho Đại hội. . . phải gửi bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 03 ngày làm việc  
     Các tài liệu  và các vấn đề  liên quan đến ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty: (download tại đây)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Địa chỉ Công ty: (Lầu 3)  Số 6-8 Đoàn Văn Bơ, P.9, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh.
Người liên hệ: Anh Quách Hữu Danh: ĐT:  (08) 38266500 ext 131.
Fax: (08) 38266001.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÔ XUÂN HÒA

 

Thông báo V/v ĐHĐCĐ 2018 Tổ chức lần 1 không thành công

2018-04-20 10.03.15_1

   

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

THÔNG BÁO

V/v  Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

      Công ty CP Container Phía Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên  2018 như sau:
- Tên công ty: Công ty cổ phần container phía Nam
- Mã chứng khoán: VSG
- Loại chứng khoán: phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian tổ chức:   08 giờ 30 phút  ngày 24/4/2018
- Địa điểm: Hội trường – Cảng Sài Gòn.                           
                  Số 3, Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.       
- Ngày chốt danh sách  cuối cùng:   23/3/2018 
- Nội dung:
                  Thông qua báo cáo tài chính 2017 và Báo cáo của HĐQT, BKS.
                  Thông qua các tờ trình của HĐQT.
                  Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

      Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt đều có quyền tham dự Đại hội.
      Quí cổ đông nào không tham dự được có thể  ủy quyền cho người khác tham dự  (Mẫu giấy ủy quyền tham dự  Đại hội được gửi kèm theo thư mời).  
      Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quí cổ đông lưu ý: Các ý kiến đề xuất cho Đại hội. . . phải gửi bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 03 ngày làm việc  
     Các tài liệu  và các vấn đề  liên quan đến ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty: (download tại đây)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Địa chỉ Công ty: (Lầu 3)  Số 6-8 Đoàn Văn Bơ, P.9, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh.
Người liên hệ: Anh Quách Hữu Danh: ĐT:  (08) 38266500 ext 131.
Fax: (08) 38266001.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÔ XUÂN HÒA

 

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 (đã kiểm toán) (Tải về)

   

Trang 8 của 19

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Thị trường chứng khoán


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Hiện có 8 người đang xem