Thứ hai, Tháng 12 04, 2023
   
Text Size

Cung cấp thông tin người có liên quan của Bà Phạm Thị Thu Hằng – Phụ trách Phòng TCKT VSG

Cung cấp thông tin người có liên quan của Bà Phạm Thị Thu Hằng – Phụ trách Phòng TCKT VSG (tải về)

 

CBTT về việc thay đổi GCN ĐKKD

Công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tải về)

 

CBTT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm KTT

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm kế toán trưởng và bổ nhiệm nhân sự phụ trách kế toán (tải về)

   

CBTT Nghị quyết bổ nhiệm Tổng giám đốc

Công bố thông tin Nghị quyết bổ nhiệm Tổng giám đốc (tải về)

 

Công bố thông tin thay đổi nhân sự

Công bố thông tin thay đổi nhân sự (tải về)

   

Trang 8 của 31

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 12 người đang xem