Thứ bảy, Tháng 1 23, 2021
   
Text Size

Thông báo v/v thay đổi nhân sự

Quyết định 19/2018/QĐ.HĐQT ngày 28/11/2018 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng  (Download tại đây)

 

Thông báo v/v bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Quyết định 17/2018/QĐ.HĐQT ngày 15/11/2018 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc  (Download tại đây)

 

Báo cáo tài chính quý 2 - 2018 (Tải về)

   

Công bố thông tin: V/v  thay đối ĐKKD lần thứ 16 (Download)

 

CBTT V/v thay đối giấy phép ĐKKD lần thứ 15

Công bố thông tin: V/v  thay đối ĐKKD lần thứ 15 (Download)

   

Trang 8 của 20

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Thị trường chứng khoán


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Hiện có 4 người đang xem