Thứ sáu, Tháng 4 16, 2021
   
Text Size

Công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

Xin download tại đây

 

Báo cáo tài chính quý 3 - 2018 (Tải về)

 

Thông báo v/v thay đổi nhân sự

Quyết định 19/2018/QĐ.HĐQT ngày 28/11/2018 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng  (Download tại đây)

   

Thông báo v/v bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Quyết định 17/2018/QĐ.HĐQT ngày 15/11/2018 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc  (Download tại đây)

 

Báo cáo tài chính quý 2 - 2018 (Tải về)

   

Trang 9 của 22

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 14 người đang xem