Thứ sáu, Tháng 1 22, 2021
   
Text Size

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

THÔNG BÁO

V/v  Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

      Công ty CP Container Phía Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên  2018 như sau:
- Tên công ty: Công ty cổ phần container phía Nam
- Mã chứng khoán: VSG
- Loại chứng khoán: phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian tổ chức:   08 giờ 30 phút  ngày 24/4/2018
- Địa điểm: Hội trường – Cảng Sài Gòn.                           
                  Số 3, Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.       
- Ngày chốt danh sách  cuối cùng:   23/3/2018 
- Nội dung:
                  Thông qua báo cáo tài chính 2017 và Báo cáo của HĐQT, BKS.
                  Thông qua các tờ trình của HĐQT.
                  Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

      Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt đều có quyền tham dự Đại hội.
      Quí cổ đông nào không tham dự được có thể  ủy quyền cho người khác tham dự  (Mẫu giấy ủy quyền tham dự  Đại hội được gửi kèm theo thư mời).  
      Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quí cổ đông lưu ý: Các ý kiến đề xuất cho Đại hội. . . phải gửi bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 03 ngày làm việc  
     Các tài liệu  và các vấn đề  liên quan đến ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty: (download tại đây)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Địa chỉ Công ty: (Lầu 3)  Số 6-8 Đoàn Văn Bơ, P.9, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh.
Người liên hệ: Anh Quách Hữu Danh: ĐT:  (08) 38266500 ext 131.
Fax: (08) 38266001.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÔ XUÂN HÒA

 

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 (đã kiểm toán) (Tải về)

 

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN ĐHĐCĐ 2018

CÔNG TY CP CONTAINER PHÍA NAM
TB Số:09/2018/TGĐ-TB
V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

 

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM.
Tên giao dịch: VICONSHIP SAIGON.
Trụ sở chính: Số 6-8 Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
     Điện thoại: (84.8) 38266500 – 38266511 – 38266522.
     Fax: (84.8) 38266001.
     Sàn giao dịch: UPCOM.
Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần container phía Nam.
Mã chứng khoán: VSG
Mã ISIN: VN000000VSG9
Loại chứng khoán:     Cổ phiếu phổ thông             
Mệnh giá: 10.000 đồng/CP           
Ngày đăng ký cuối cùng:  Ngày 23 tháng 3 năm 2018.
Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.
Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  
1. Lý do và mục đích:
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
2. Nội dung cụ thể:
 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 11.044.000 cổ phiếu = 11.044.000 quyền tham dự và biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Cụ thể sẽ thông báo sau (dự kiến trong tháng 4/2018).
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Hội trường cảng Sài gòn
             Thời gian và địa điểm chính thức sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
        Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Báo cáo của HĐQT, BKS và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Cty.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

(Download Bản scan)


TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Hải Phong

(Đã ký)

   


Nghị quyết HĐQT V/v Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT (Tải về)

 

Kết quả Đại hội đồng Cổ đông 2016 (tải về tại đây)

   

Trang 10 của 20

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Thị trường chứng khoán


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Hiện có 5 người đang xem