Thứ sáu, Tháng 4 16, 2021
   
Text Size

Công bố thông tin: V/v  thay đối ĐKKD lần thứ 16 (Download)

 

CBTT V/v thay đối giấy phép ĐKKD lần thứ 15

Công bố thông tin: V/v  thay đối ĐKKD lần thứ 15 (Download)

 

Thông báo v/v bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Quyết định 15/2018/QĐ.HĐQT ngày 15/5/2018 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc  (Download tại đây)

   

Báo cáo tài chính quý 1 - 2018

Báo cáo tài chính quý 1 - 2018 (Tải về)

 

Công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban điều hành

1. Quyết định 04/2018/QĐ.HĐQT ngày 13/4/2018 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc (download)

2. Quyết định 06/2018/QĐ.HĐQT ngày 20/4/2018 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc (download)

   

Trang 10 của 22

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 11 người đang xem