Chủ nhật, Tháng 7 21, 2024
   
Text Size

CBTT_Miễn nhiệm P.TGĐ và Bổ nhiệm GĐ CNHP cho TGĐ

Công bố thông tin v/v Miễn nhiệm P.TGĐ - Ông Vũ Thế Quang và Bổ nhiệm GĐ Chi nhánh Hải Phòng cho Ông Vũ Tuấn Dũng - TGĐ VSG (tải về)

 

Cung cấp thông tin người có liên quan của Bà Phạm Thị Thu Hằng – Phụ trách Phòng TCKT VSG

Cung cấp thông tin người có liên quan của Bà Phạm Thị Thu Hằng – Phụ trách Phòng TCKT VSG (tải về)

 

CBTT về việc thay đổi GCN ĐKKD

Công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tải về)

   

CBTT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm KTT

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm kế toán trưởng và bổ nhiệm nhân sự phụ trách kế toán (tải về)

 

CBTT Nghị quyết bổ nhiệm Tổng giám đốc

Công bố thông tin Nghị quyết bổ nhiệm Tổng giám đốc (tải về)

   

Trang 10 của 34

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 5 người đang xem