Thứ tư, Tháng 8 05, 2020
   
Text Size

CBTT về việc bổ sung chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông 2020

 

CBTT về việc bổ sung chương trình họp Đại hội; Cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại hội năm 2020 (Tải về)

 

CBTT về việc nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

CBTT về việc nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Tiến Ngọc (Tải về)

 

Thông báo về việc thay đổi người ủy quyền CBTT

Thông báo về việc thay đổi người ủy quyền CBTT (Tải về)

   

Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2019(Tải về)

 

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Bấm vào để tải Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

   

Trang 2 của 19

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Thị trường chứng khoán


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Hiện có 12 người đang xem