Thứ hai, Tháng 3 01, 2021
   
Text Size

Báo tài chính 2015

Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán (Tải về)

 

Thông báo chốt danh sách Cổ đông 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 03 năm 2016.


THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)

 

Kính gửi:     Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
Tên giao dịch: VICONSHIP SAIGON
Trụ sở chính: Số 11 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.8) 38290197 - 38295616
Fax: (84.8) 39143379 – 38264031.
Sàn giao dịch: UPCOM.
Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container phía Nam.
Mã chứng khoán: VSG
Mã ISIN: VN000000VSG9
Loại chứng khoán:     Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 /CP
Ngày đăng ký cuối cùng: 25 tháng 3 năm 2016.
Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.
Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  
1. Lý do và mục đích:
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
2. Nội dung cụ thể:
 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 11.044.000 cổ phiếu = 11.044.000 quyền tham dự và biểu quyết
- Thời gian thực hiện:  tháng 4 năm 2016
- Địa điểm thực hiện: Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
  Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2015, Báo cáo của HĐQT, BKS và các vấn đề khác.

      Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Đã ký)
Tổng giám đốc
CÁP TRỌNG TUẤN


***Ghi chú: Tài liệu cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 sẽ được đăng tải trên Website của Công ty (www.viconshipsg.com.vn)

 

Báo cáo quản trị Cty năm 2015

(Tải về)

   

Thông báo v/v bổ nhiệm P. Tổng Giám Đốc

Xem ở đây

 

Báo cáo tài chính quý 3 - 2015 (Tải về)

   

Trang 13 của 21

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 4 người đang xem