Thứ hai, Tháng 3 01, 2021
   
Text Size

CV gởi UBCK V/v tổ chức ĐHĐCĐ 2014 lần 3

photo

 

Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (lần 3)

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)   

THÔNG BÁO

V/v  Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

(Tổ chức lần 3)


Kính gửi: Quí Cổ đông
        Công ty CP Container Phía Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên  2014 như sau:


Tên công ty: Công ty Cổ phần Container Phía Nam
Mã chứng khoán: VSG
Loại chứng khoán: phổ thông.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:   8 giờ 00 phút  ngày 18/5/2014
Địa điểm:  Tòa nhà VICONSHIP SAIGON (Trụ sở Công ty)                          
                 Số 6-8, đường Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.      
Ngày chốt danh sách  cuối cùng:   17/3/2014
Nội dung:
-    Thông qua báo cáo tài chính 2013 và Báo cáo của HĐQT, BKS.
-    Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.
-    Thông qua các tờ trình của HĐQT.
-    Một số vấn đề khác.
      Tất cả các Cổ đông có trong danh sách vào ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
      Quí Cổ đông nào không tham dự được có thể  ủy quyền cho người khác tham dự  ( Mẫu giấy ủy quyền tham dự  Đại hội được gửi kèm theo thư mời). 
     Đăng ký tham dự Đại hội được gửi về Công ty bằng Fax, E-mail, hoặc đăng ký qua điện thoại . . . trước ngày tổ chức Đại hội  03 ngày làm việc.

     Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quí Cổ đông lưu ý: Các ý kiến đề xuất cho Đại hội,. . . phải gửi bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 ít nhất là 03 ngày làm việc.

     Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ (Download).

     Mọi chi tiết xin liên hệ:

Địa chỉ Công ty:   Số 11 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Anh Quách Hữu Danh, ĐT: (08) 38295616, máy nhánh 131, Fax: (08) 38231064.
Website:     http://www.viconshipsg.com.vn, E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cáp Trọng Tuấn

 

Báo cáo tài chính quí 1-2014

Báo cáo tài chính quí 1-2014 (Download)

   

CV gởi UBCK V/v tổ chức ĐHĐCĐ 2014 lần 2

image

 

Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (lân 2)

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)   

THÔNG BÁO

V/v  Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

(Tổ chức lần 2)


Kính gửi: Quí Cổ đông
        Công ty CP Container Phía Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên  2014 như sau:


Tên công ty: Công ty Cổ phần Container Phía Nam
Mã chứng khoán: VSG
Loại chứng khoán: phổ thông.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:   8 giờ 00 phút  ngày 29/4/2014
Địa điểm:  Tòa nhà VICONSHIP SAIGON (Trụ sở Công ty)                          
                 Số 6-8, đường Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.      
Ngày chốt danh sách  cuối cùng:   17/3/2014
Nội dung:
-    Thông qua báo cáo tài chính 2013 và Báo cáo của HĐQT, BKS.
-    Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.
-    Thông qua các tờ trình của HĐQT.
-    Một số vấn đề khác.
      Tất cả các Cổ đông có trong danh sách vào ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
      Quí Cổ đông nào không tham dự được có thể  ủy quyền cho người khác tham dự  ( Mẫu giấy ủy quyền tham dự  Đại hội được gửi kèm theo thư mời). 
     Đăng ký tham dự Đại hội được gửi về Công ty bằng Fax, E-mail, hoặc đăng ký qua điện thoại . . . trước ngày tổ chức Đại hội  03 ngày làm việc.

     Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quí Cổ đông lưu ý: Các ý kiến đề xuất cho Đại hội,. . . phải gửi bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 ít nhất là 03 ngày làm việc.

     Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ (Download).

     Mọi chi tiết xin liên hệ:

Địa chỉ Công ty:   Số 11 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Anh Quách Hữu Danh, ĐT: (08) 38295616, máy nhánh 131, Fax: (08) 38231064.
Website:     http://www.viconshipsg.com.vn, E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cáp Trọng Tuấn

   

Trang 17 của 21

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 2 người đang xem