Thứ hai, Tháng 3 01, 2021
   
Text Size

Thông Báo ngày GD đầu tiên tại UPCOM

 
 

Thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 (lần 3)

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)   
V/v  Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 (lần 3)

Công ty CP Container Phía Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên  2013 như sau:
Tên công ty: Công ty cổ phần container phía Nam
Mã chứng khoán: VSG
Loại chứng khoán: phổ thông.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:   8 giờ 30 phút  ngày 28/5/2013
Địa điểm:  Hội trường – Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (lầu 2)
Số 2, đường Vĩnh Khánh, phường 9, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Ngày giao dịch không hưởng quyền:   13/3/2013
Ngày chốt danh sách cổ đông:           15/3/2013
Nội dung:
-    Thông qua các báo cáo thường niên của HĐQT, BKS.
-    phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các qũy năm 2012.
-    Thông qua Báo cáo sử dụng qũy  HĐQT & BKS 2012 và mức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2013.
-    Thông qua một số tờ trình của HĐQT.
Tất cả các Cổ đông có trong danh sách vào ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Quí Cổ đông nào không tham dự được có thể  ủy quyền cho người khác tham dự  ( giấy ủy quyền tham dự  Đại hội được gửi kèm theo thư mời) và gửi về Công ty  bằng Fax, E-mail, điện thoại . . .   
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quí Cổ đông lưu ý: Đăng ký tham dự Đại hội gửi về Công ty có thể bằng Fax, E-mail, điện thoại . . ., va các đề xuất, ý kiến cho Đại hội,. . . phải gửi bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày  24/5/2013.
Khi đến tham dự Đại hội, Quí Cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền).
Địa chỉ Công ty:   Số 11 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Người liên hệ: Anh Quách Hữu Danh:
ĐT: (08) 38295616, máy nhánh 131.
Fax: (08) 38231064.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Trân trọng./.

TẢI TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Cáp Trọng Tuấn

   

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012

Mục lục:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

2. Báo cáo kiểm toán

3. Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

4. Báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

7. Phụ Lục

 

Tải về tại đây

 

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2012

Mục lục

1. Bảng cân đối kế toán

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4. Thuyết minh báo cáo tài chính

Tải về

 

   

Trang 19 của 21

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 3 người đang xem