Chủ nhật, Tháng 1 26, 2020
   
Text Size

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

THÔNG BÁO

V/v  Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

      Công ty CP Container Phía Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên  2016 như sau:
- Tên công ty: Công ty cổ phần container phía Nam
- Mã chứng khoán: VSG
- Loại chứng khoán: phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian tổ chức:   8 giờ 30 phút  ngày 29/4/2016
- Địa điểm: Hội trường – Cảng Sài Gòn.                          
                  Số 3, Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.      
- Ngày chốt danh sách  cuối cùng:   25/3/2016
- Nội dung:
                  Thông qua báo cáo tài chính 2015 và Báo cáo của HĐQT, BKS.
                  Thông qua các tờ trình của HĐQT.
                  Bầu cử bổ xung HĐQT & BKS
                  Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

      Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt vào ngày 25/3/2016 có quyền tham dự Đại hội.
      Quí cổ đông nào không tham dự được có thể  ủy quyền cho người khác tham dự  (Mẫu giấy ủy quyền tham dự  Đại hội được gửi kèm theo thư mời). 
      Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có thể đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT & BKS theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Cty.
      Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quí cổ đông lưu ý: Các ý kiến đề xuất cho Đại hội, ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT & BKS . . phải gửi bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 03 ngày làm việc 
     Các tài liệu  và các vấn đề  liên quan đến ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty: (download tại đây)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Địa chỉ Công ty:   Số 11 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Người liên hệ: Anh Quách Hữu Danh: ĐT:  (08) 38295616 ext 131.
Fax: (08) 38231064.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÁP TRỌNG TUẤN

 

Báo cáo thường niên năm 2015 (Tải về)

 

Báo tài chính 2015

Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán (Tải về)

   

Thông báo chốt danh sách Cổ đông 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 03 năm 2016.


THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)

 

Kính gửi:     Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
Tên giao dịch: VICONSHIP SAIGON
Trụ sở chính: Số 11 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.8) 38290197 - 38295616
Fax: (84.8) 39143379 – 38264031.
Sàn giao dịch: UPCOM.
Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container phía Nam.
Mã chứng khoán: VSG
Mã ISIN: VN000000VSG9
Loại chứng khoán:     Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 /CP
Ngày đăng ký cuối cùng: 25 tháng 3 năm 2016.
Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.
Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  
1. Lý do và mục đích:
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
2. Nội dung cụ thể:
 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 11.044.000 cổ phiếu = 11.044.000 quyền tham dự và biểu quyết
- Thời gian thực hiện:  tháng 4 năm 2016
- Địa điểm thực hiện: Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
  Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2015, Báo cáo của HĐQT, BKS và các vấn đề khác.

      Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Đã ký)
Tổng giám đốc
CÁP TRỌNG TUẤN


***Ghi chú: Tài liệu cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 sẽ được đăng tải trên Website của Công ty (www.viconshipsg.com.vn)

 

Báo cáo quản trị Cty năm 2015

(Tải về)

   

Trang 8 của 16

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Thị trường chứng khoán


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Hiện có 9 người đang xem