Giới thiệu công ty

INTRODUCTION

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
English name: SOUTH VIETNAM CONTAINER SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
Tên giao dịch (Bussiness name): VICONSHIP SAIGON
Tên viết tắt (Abbreviated): VICONSHIP SAIGON

Công ty Cổ phần Container Phía Nam (Viconship Saigon) là Công ty đầu tiên tại Việt Nam hoạt động về lãnh vực vận tải container sau 1975. Các ngành, nghề kinh doanh của Công ty: