Thứ ba, Tháng 6 18, 2024
   
Text Size

CBTT_Thông tin ứng viên TV HĐQT

CBTT Thông tin ứng viên thành viên HĐQT - Trần Huy Vượng (tải về)

 

Giới thiệu công ty

INTRODUCTION

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
English name: SOUTH VIETNAM CONTAINER SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
Tên giao dịch (Bussiness name): VICONSHIP SAIGON
Tên viết tắt (Abbreviated): VICONSHIP SAIGON

Công ty Cổ phần Container Phía Nam (Viconship Saigon) là Công ty đầu tiên tại Việt Nam hoạt động về lãnh vực vận tải container sau 1975. Các ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

 • Kinh doanh vận tải biển, môi giới hàng hải, thuê và cho thuê tàu biển.
 • Kinh doanh khai thác kho bãi, cảng thông quan nội địa (ICD – Inland Clearance Depot) và dịch vụ giao nhận hàng hóa.
 • Xuất khẩu và cho thuê lao động có thời hạn ở nước ngoài.
  Kinh doanh vật tư ngành hàng hải, phương tiện vận tải, xếp dỡ.
 • Thuê, cho thuê cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị chuyên dùng để bốc xếp, bảo quản và vận chuyển hàng hóa.
 • Tổ chức và thực hiện dịch vụ vận tải đa phương thức đối với container và các loại hàng hóa khác.
 • Thực hiện các dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển, đại lý liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hóa, đại lý vận chuyển hàng hóa và hành khách hàng không, môi giới và cung ứng tàu biển.
 • Đóng mới và sửa chữa container, sửa chữa các thiết bị, phương tiện bốc xếp, vận tải thủy bộ.
 • Mua bán vật tư thiết bị ngành hàng hải, phưong tiện vận tải xếp dỡ.
 • Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu.
 • Dịch vụ khai thuê hải quan.
 • Đào tạo dạy nghề.
   

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 11 người đang xem