Chủ nhật, Tháng 10 01, 2023
   
Text Size

CBTT_Thay đổi người được ủy quyền CBTT_19.11.2021

CBTT Thay đổi người được ủy quyền CBTT của Công ty (tải về)

 

CBTT_Nhận đơn từ nhiệm TV.HĐQT và TV.BKS

CBTT - Nhận đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hải Lý - TV.HĐQT và Ông Vũ Tiến Định - TV.BKS (Tải về)

 

CBTT_Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2021

CBTT_Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021 (tải về)

   

CBTT_Miễn nhiệm P.TGĐ và Bổ nhiệm GĐ CNHP cho TGĐ

Công bố thông tin v/v Miễn nhiệm P.TGĐ - Ông Vũ Thế Quang và Bổ nhiệm GĐ Chi nhánh Hải Phòng cho Ông Vũ Tuấn Dũng - TGĐ VSG (tải về)

 

Cung cấp thông tin người có liên quan của Bà Phạm Thị Thu Hằng – Phụ trách Phòng TCKT VSG

Cung cấp thông tin người có liên quan của Bà Phạm Thị Thu Hằng – Phụ trách Phòng TCKT VSG (tải về)

   

Trang 7 của 31

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 6 người đang xem